Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Valvonta ja vastaavan työnjohtajan tehtävät

Vastaavan työnjohtajan tehtävä on valvoa, että rakennustyö tehdään rakennusmääräysten ja hyvien tapojen mukaisesti. Rakennusprojektilla on aina oltava vastaava työnjohtaja. Käytänössä tämä tarkoittaa henkilöä joka vastaa, että rakennus rakennetaan oikein ja kunnollisesti. Vastaava työnjohtaja voi yksinkertaisissa (autotalli yms) rakennusprojekteissa olla vaikka ihan tavallinen timpuri. Rakennusprojektin vaativuuden määrittelee kunnan rakennusvalvoja, joka myös päättää kuka kelpaa kyseisen rakennustyömaan vastaavaksi työnjohtajaksi. Rakennusmestarin yleisimpiä vastaavan työnjohtajan pestejä ovat saunojen, loma-asuntojen sekä omakotitalojen ja rivitalojen rakennustyömaat.

Valvojan tehtävä on valvoa, että rakennustyö tehdään tilaajan etujen mukaisesti. Rakennustyömaalle voidaan asettaa myös valvoja, joka on kuitenkin täysin vapaaehtoista rakennuttajan kannalta. Vastaava työnjohtaja siis vaaditaan, mutta valvojan asettaminen on vapaaehtoista. Valvojan tehtävä on lähinnä huolehtia rakennuttajan (rakentamisen maksajan) etujen noudattamisesta. Omakotitalon valvojan toimenkuvaan (yleisvalvontaan) kuuluu käytännön yhdyshenkilönä toimiminen rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä sekä työn suorituksen kannalta tarpeellisten tietojen ja päätösten hankkiminen eri tahoilta ja käytettävien suunnitelma-asiakirjojen sopimuksenmukaisuuden tarkistaminen. Tämän lisäksi tehtäviin kuuluu rakentamista koskeviin kokouksiin ja neuvotteluihin osallistuminen sekä osaltaan niissä käsiteltävien asioiden valmistelu ja päätösten toteutumisen varmistaminen. Muiden yleisten tehtävien lisäksi valvojalle kuuluu huomion kiinnittäminen palo- ja työturvallisuuteen sekä työmaan yleiseen turvallisuuteen. Ensisijaisen tärkeää on muutosesitysten tekeminen rakennuttajalle, mikäli ne paremman lopputuloksen tai kustannusten kannalta ovat perusteltuja. Lisäksi valvojan tehtäviä ovat esimerkiksi työn edistymisen valvonta sovitussa ajassa ja -budjetissa sekä työnaikainen dokumentointi eri työvaiheista esimerkiksi valokuvin.

Mikäli vastaava työnjohtaja tulee rakennusta rakentavan urakoitsijan puolelta, niin rakennuttajan (sinun) pitää itse huolehtia kaikista valvojan tehtävistä tai palkata erillinen valvoja. Mikäli vastaava työnjohtaja on rakennuttajan (sinun) palkkaama, niin hänen kanssaan voi kenties neuvotella myös valvojan tehtävien hoitamisesta vastaavan työnjohtajan tehtävien ohella.